Terug naar FAQ

Algemene voorwaarden PA and Light service

Algemene voorwaarden PA and Light service

 • Alle wettelijke verplichtingen (taks, SABAM, billijke vergoeding, KB28.11.69) en vergunningen zullen door de organisator aangevraagd moeten worden.
 • Er moet parkeerplaats voorzien zijn voor twee camionetten.
 • Discobar Silverblue zal de installatie plaatsen in samenspraak met de organisatie, dit ruim op tijd voor aanvang van het evenement. De organisatie zal hiervoor voldoende plaats voorzien. De te voorziene ruimte zal bepaald worden aan de hand van de grote van de nodige installatie. Ook zal de organisatie in samenspraak met Discobar Silverblue zorgen voor voldoende stroompunten rondom de installatie die voldoen aan de wettelijke normen. Bij aankomst moet de installatie onmiddellijk geplaatst kunnen worden zonder hinder van andere materialen zoals tafels, stoelen, …
 • Er moet drank voorzien zijn voor de techniekers en medewerkers van Discobar Silverblue
 • Bij evenementen die langer dan 7 uur duren zal de organisatie de techniekers en medewerkers van Discobar Silverblue voorzien van minstens 1 maaltijd.
 • Bij schade door derden zal de organisator deze schade vergoeden.
 • Klachten kunnen geen aanleiding geven tot uitstel van betaling.
 • Discobar Silverblue kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de verbintenis indien sprake van overmacht (brand, waterschade, diefstal, ziekte, ijsgang, …).
 • Bij een verplaatsing boven 30 km gerekend vanuit Beerse zal er een extra vergoeding aangerekend worden van 0.50 Euro/km.
 • Bij annulatie binnen 10 werkdagen wordt er een bedrag aangerekend dat 50 % bedraagt van het totaalbedrag.
 • Het overeengekomen bedrag dient aan het einde van de gelegenheid afgerekend te worden. Wordt deze afspraak niet nageleefd, dan wordt de factuur toegestuurd, en is de termijn van betaling 14 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling wordt er een schadevergoeding aangerekend van 250,00 Euro.
 • Indien er extra materiaal gehuurd moet worden, zal de prijs van deze kost aangerekend worden. Deze prijs wordt overeengekomen en vastgesteld bij de boeking.
 • De organisator gaat akkoord dat de door Discobar Silverblue genomen foto’s en video’s van het evenement mogen gebruikt worden als promotiemateriaal op de website www.discobarsilverblue.be Indien dit niet zou mogen, dan moet dit uitdrukkelijk vermeld worden bij de boeking.
 • Bij evenementen waar er reclame gemaakt wordt via affiches, strooibiljetten e.d., zal de organisatie het logo van Discobar Silverblue op hun reclamemateriaal plaatsen. Het logo wordt verkregen via Discobar Silverblue.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.discobarsilverblue.be/faq/843-2