Terug naar Privé: Legal notice

Privacybeleid

Discobar Silverblue is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Voor meer informatie kan u ons contacteren op discobarsilverblue@skynet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Discobar Silverblue verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen. Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken wij uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn

Discobar Silverblue bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de dienstverlening uit te voeren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

Discobar Silverblue verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingssovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Discobar Silverblue blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Discobar Silverblue en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan hiervoor een mail sturen naar discobarsilverblue@skynet.be.

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen. In België kan u hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be)

Cookies

Lees hier meer over de verschillende soorten cookies op deze website.